Skip to main content

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

01.11.2018

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
„БУЛЛ ФИШ 2014“ ЕООД, ЕИК 203011192, гр. Сливница, 2200, ул. „Хан Аспарух” № 20, тел: 0893577467, Юлиан Костадинов
СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Изграждане на дървени панорамни преместваеми /поставяеми/ кейове с покрито място за сядане, Преместваема /поставяема/ покрита дървена конструкция за отдих и преместваем /поставяем/ санитарен възел. Имота е разположен в село Братушково, община Сливница с идентификатор 06175.14.36 с площ от 184706 кв.м. с трайно предназначение на територията: Територия, заета от вода и водни обекти, начин на трайно ползване Язовир в местност Селище.
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Юлиан Костадинов, тел: 0893577467
/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Нов коментар

---------
  • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.

Повече информация за опциите на форматиране

CAPTCHA
Проверка, че не сте софтуерен робот.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.