Skip to main content

Покана за участие в публичното обсъждане на проект на Бюджет за 2019 година на община Сливница

28.12.2018

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, община Сливница организира публично обсъждане на проект на бюджет 2019 г. Обсъждането ще се проведе на 08 януари 2019 г. (вторник) от 14.00 часа в Заседателната зала на община Сливница, I етаж, пл.“Съединение“ № 1.

 

Общинското ръководство кани всички жители и заинтересовани лица, ръководители на фирми, НПО, общински съветници, кметове и кметски наместници на населените места в общината, да вземат участие в обсъждането на проекта на бюджет за 2019 г. и да направят своите препоръки и предложения за формирането и изразходването на бюджетните средства.

 

Вашите мнения и предложения за проект на бюджет 2019 г. може да отправите на тел.0727/42300, електронен адрес на общината – slivnitsa@slivnitsa.bg, електронен адрес на общински съвет на община Сливница obs.slivnitsa@abv.bg и в деловодството на община Сливница, на адрес пл.“Съединение“ №1 от 8.00 до 17.00 часа в работни дни, най-късно до 07.01.2019 година.

 

Приложение: Проект за бюджет 2018