Skip to main content

Съобщение до собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи за провеждането на годишни технически прегледи (ГТП) в гр. Сливница

02.01.2019

Съобщение до собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи за провеждането на годишни технически прегледи (ГТП) в гр. Сливница
Съобщение от общинска администрация до собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи за провеждането на годишни технически прегледи (ГТП) в гр. Сливница.
На 16.01.2019 г. гр. Сливница от 09.30 - 11.30 пред Общината ще има представители на дирекцията за провеждане на годишни технически прегледи.
На същата дата да се явят и собственици на нерегистрирани и новозакупени машини, както и тези, чиято техника домува или работи на територията на община Сливница. На неявилите се собственици следва да бъдат издадени заповеди за спиране от движение на техниката, както и актове за нарушения съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника.


Прикачени файлове: