Skip to main content

Съобщение до собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи за провеждането на годишни технически прегледи (ГТП).

25.01.2019

Съобщение до собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи за провеждането на годишни технически прегледи (ГТП).
Съобщение от общинска администрация до собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи за провеждането на годишни технически прегледи (ГТП) в с. Алдомировци и с. Драготинци.
На 13.02.2019 г. в с. Алдомировци от 09.30 ч. – 11.00 ч. пред Кметството и
на 13.02.2019 г. в с. Драготинци от 11.30 ч. – 13.00 ч. пред Кметството
ще има представители на Областна дирекция „Земеделие” Софийска област за провеждане на годишни технически прегледи.
На същата дата да се явят и собственици на нерегистрирани и новозакупени машини, както и тези, чиято техника домува или работи на територията на община Сливница. На неявилите се собственици следва да бъдат издадени заповеди за спиране от движение на техниката, както и актове за нарушения съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника.


Прикачени файлове: