Skip to main content

Заповед №66-00-71-20-02-2019 г. на Кмета на община Сливница по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 г. - Полски пътища гр. Сливница

20.02.2019

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg

З А П О В Е Д

№ 66-00-71/20.02.2019 година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Решение №496 по Протокол №41 от 31.01.2019 г. на Общински съвет – Сливница, във връзка с писмо с вх.№ 08-00-780/22.11.2018 г. от Началника на Общинска служба по земеделие гр. Сливница

Н А Р Е Ж Д А М :

І. Да се предоставят за ползване общински имоти с начин на трайно ползване-полски пътища на ползвателите, участници в споразумението за създаване на масив за ползване, с площ подробно описани в списъка на имотите, издадени от Началника на ОС «Земеделие» гр. Сливница, по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на гр. Сливница, община Сливница.

ІІ. Да се сключат договори за наем на имотите с начин на трайно ползване – полски пътища, които не функционират - публична общинска собственост, със съответните ползватели на масиви за ползване, създадени по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на гр.Сливница, община Сливница, ЕКАТТЕ 67372 област Софийска, за срок от една стопанска година – стопанската 2018/2019 г., при годишна наемна цена за землището на гр. Сливница – 20,00 лв./дка, както следва:

Ползвател

№ на имот по КВС № на имот по ЗКИР НТП

БЗЗ

Площ на масива
Ползвана площ

Дължимо рентно плащане

"АГРИРИС" ООД 83078 83.78 Полски път 328 30,284 1,604 32,08
"АГРИРИС" ООД 44053 44.53 Полски път 37 17,788 1,158 23,16
"АГРИРИС" ООД 79066 79.66 Полски път 320 10,583 1,001 20,02
"АГРИРИС" ООД 33133 33.133 Полски път 394 43,331 0,876 17,52
"АГРИРИС" ООД 33132 33.132 Полски път 394 43,331 0,864 17,28
"АГРИРИС" ООД 28229 28.229 Полски път 376 14,995 0,801 16,02
"АГРИРИС" ООД 83109 83.109 Полски път 328 30,284 0,662 13,24
"АГРИРИС" ООД 57042 57.42 Полски път 131 25,782 0,639 12,78
"АГРИРИС" ООД 45120 45.120 Полски път 31 42,329 0,588 11,76
"АГРИРИС" ООД 44058 44.58 Полски път 38 9,596 0,535 10,70
"АГРИРИС" ООД 57043 57.43 Полски път 261 4,713 0,503 10,06
"АГРИРИС" ООД 16272 16.272 Полски път 293 19,836 0,446 8,92
"АГРИРИС" ООД 44055 44.55 Полски път 358 14,995 0,410 8,20
"АГРИРИС" ООД 34222 34.222 Полски път 64 4,992 0,403 8,06
"АГРИРИС" ООД 86198 86.198 Полски път 146 5,784 0,397 7,94
"АГРИРИС" ООД 43047 43.47 Полски път 117 12,386 0,368 7,36
"АГРИРИС" ООД 69105 69.105 Полски път 341 8,423 0,367 7,34
"АГРИРИС" ООД 33131 33.131 Полски път 401 15,481 0,366 7,32
"АГРИРИС" ООД 44054 44.54 Полски път 358 14,995 0,352 7,04
"АГРИРИС" ООД 33132 33.132 Полски път 401 15,481 0,317 6,34
"АГРИРИС" ООД 57043 57.43 Полски път 131 25,782 0,311 6,22
"АГРИРИС" ООД 89191 89.191 Полски път 22 7,786 0,296 5,92
"АГРИРИС" ООД 28228 28.228 Полски път 373 18,201 0,275 5,50
"АГРИРИС" ООД 27058 27.58 Полски път 373 18,201 0,248 4,96
"АГРИРИС" ООД 84070 84.70 Полски път 392 8,015 0,242 4,84
"АГРИРИС" ООД 87047 87.47 Полски път 340 6,139 0,241 4,82
"АГРИРИС" ООД 97013 97.13 Полски път 154 5,551 0,211 4,22
"АГРИРИС" ООД 34177 34.177 Полски път 219 6,616 0,211 4,22
"АГРИРИС" ООД 45122 45.122 Полски път 161 3,396 0,196 3,92
"АГРИРИС" ООД 62213 62.213 Полски път 316 1,949 0,183 3,66
"АГРИРИС" ООД 24071 24.71 Полски път 248 9,319 0,182 3,64
"АГРИРИС" ООД 80067 80.67 Полски път 81 10,671 0,180 3,60
"АГРИРИС" ООД 60046 60.46 Полски път 316 1,949 0,178 3,56
"АГРИРИС" ООД 91062 91.62 Полски път 336 4,114 0,137 2,74
"АГРИРИС" ООД 94182 94.182 Полски път 339 4,547 0,137 2,74
"АГРИРИС" ООД 73085 73.85 Полски път 341 8,423 0,135 2,70
"АГРИРИС" ООД 43044 43.44 Полски път 117 12,386 0,133 2,66
"АГРИРИС" ООД 132096 132.96 Полски път 188 5,710 0,123 2,46
"АГРИРИС" ООД 48227 48.227 Полски път 37 17,788 0,113 2,26
ОБЩО за ползвателя 16.389 327.78
"АГРО МЕИ" ООД 51024 51.24 Полски път 302 35,658 1,258 25,16
"АГРО МЕИ" ООД 56064 56.64 Полски път 182 21,206 0,855 17,10
"АГРО МЕИ" ООД 56063 56.63 Полски път 182 21,206 0,246 4,92
"АГРО МЕИ" ООД 51023 51.23 Полски път 238 2,646 0,147 2,94
"АГРО МЕИ" ООД 83109 83.109 Полски път 283 3,988 0,143 2,86
ОБЩО за ползвателя 2.649 52.98
"АРИЛЕ" ООД 95068 95.68 Полски път 262 46,370 1,007 20,14
"АРИЛЕ" ООД 95063 95.63 Полски път 262 46,370 0,903 18,06
"АРИЛЕ" ООД 95066 95.66 Полски път 132 56,214 0,852 17,04
"АРИЛЕ" ООД 95067 95.67 Полски път 262 46,370 0,634 12,68
"АРИЛЕ" ООД 95063 95.63 Полски път 132 56,214 0,554 11,08
"АРИЛЕ" ООД 95063 95.63 Полски път 263 4,853 0,393 7,86
ОБЩО за ползвателя 4.343 86.86
"ПИКЬОРА 94" ООД 24072 24.72 Полски път 111 17,445 1,687 33,74
"ПИКЬОРА 94" ООД 36065 36.65 Полски път 162 24,029 1,448 28,96
"ПИКЬОРА 94" ООД 30031 30.31 Полски път 74 10,395 1,039 20,78
"ПИКЬОРА 94" ООД 7113 7.113 Полски път 50 15,523 0,879 17,58
"ПИКЬОРА 94" ООД 29025 29.25 Полски път 73 13,081 0,755 15,10
"ПИКЬОРА 94" ООД 26149 26.149 Полски път 372 3,518 0,332 6,64
"ПИКЬОРА 94" ООД 44058 44.58 Полски път 39 4,353 0,266 5,32
"ПИКЬОРА 94" ООД 29024 29.24 Полски път 51 20,641 0,237 4,74
"ПИКЬОРА 94" ООД 28234 28.234 Полски път 375 2,907 0,207 4,14
"ПИКЬОРА 94" ООД 25040 25.40 Полски път 46 4,722 0,204 4,08
"ПИКЬОРА 94" ООД 29027 29.27 Полски път 51 20,641 0,173 3,46
"ПИКЬОРА 94" ООД 24073 24.73 Полски път 111 17,445 0,173 3,46
"ПИКЬОРА 94" ООД 26119 26.119 Полски път 210 3,165 0,165 3,30
"ПИКЬОРА 94" ООД 27058 27.58 Полски път 374 2,864 0,163 3,26
"ПИКЬОРА 94" ООД 30032 30.32 Полски път 74 10,395 0,148 2,96
"ПИКЬОРА 94" ООД 98093 98.93 Полски път 25 4,130 0,131 2,62
ОБЩО за ползвателя 8.007 160.14
"РАДИ АГРО-17" ЕООД 10023 10.23 Полски път 82 78,428 0,357 7,14
"РАДИ АГРО-17" ЕООД 88017 88.17 Полски път 272 3,266 0,231 4,62
"РАДИ АГРО-17" ЕООД 10024 10.24 Полски път 82 78,428 0,194 3,88
ОБЩО за ползвателя 0.782 15.64
АГРО КИКИК - СЛИВНИЦА 34218 34.218 Полски път 68 50,557 1,512 30,24
АГРО КИКИК - СЛИВНИЦА 68039 68.39 Полски път 6 107,061 1,445 28,90
АГРО КИКИК - СЛИВНИЦА 27059 27.59 Полски път 75 34,146 1,443 28,86
АГРО КИКИК - СЛИВНИЦА 68040 68.40 Полски път 6 107,061 1,274 25,48
АГРО КИКИК - СЛИВНИЦА 36097 36.97 Полски път 363 62,784 0,938 18,76
АГРО КИКИК - СЛИВНИЦА 36068 36.68 Полски път 368 31,545 0,871 17,42
АГРО КИКИК - СЛИВНИЦА 40135 40.135 Полски път 217 9,420 0,676 13,52
АГРО КИКИК - СЛИВНИЦА 69085 69.85 Полски път 167 24,908 0,638 12,76
АГРО КИКИК - СЛИВНИЦА 61030 61.30 Полски път 143 23,803 0,627 12,54
АГРО КИКИК - СЛИВНИЦА 60046 60.46 Полски път 143 23,803 0,519 10,38
АГРО КИКИК - СЛИВНИЦА 36132 36.132 Полски път 363 62,784 0,464 9,28
АГРО КИКИК - СЛИВНИЦА 55003 55.3 Полски път 3 35,445 0,408 8,16
АГРО КИКИК - СЛИВНИЦА 34183 34.183 Полски път 217 9,420 0,349 6,98
АГРО КИКИК - СЛИВНИЦА 62213 62.213 Полски път 144 8,426 0,299 5,98
АГРО КИКИК - СЛИВНИЦА 36065 36.65 Полски път 363 62,784 0,225 4,50
АГРО КИКИК - СЛИВНИЦА 20112 20.112 Полски път 229 3,458 0,192 3,84
АГРО КИКИК - СЛИВНИЦА 55015 55.15 Полски път 3 35,445 0,116 2,32
ОБЩО за ползвателя 11.996 239.92
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 66099 66.99 Полски път 347 26,365 2,543 50,86
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 66095 66.95 Полски път 347 26,365 2,371 47,42
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 32088 32.88 Полски път 385 24,392 1,864 37,28
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 66099 66.99 Полски път 354 19,331 1,855 37,10
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 17088 17.88 Полски път 294 75,969 1,776 35,52
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 17087 17.87 Полски път 178 55,702 1,678 33,56
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 73087 73.87 Полски път 151 31,741 1,245 24,90
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 34175 34.175 Полски път 67 26,248 1,159 23,18
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 81073 81.73 Полски път 399 42,618 1,138 22,76
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 83077 83.77 Полски път 29 32,386 1,130 22,60
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 56214 56.214 Полски път 308 30,002 1,110 22,20
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 80123 80.123 Полски път 137 76,692 1,060 21,20
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 26151 26.151 Полски път 60 50,580 1,044 20,88
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 12019 12.19 Полски път 152 21,272 1,028 20,56
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 54059 54.59 Полски път 130 92,251 0,950 19,00
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 87047 87.47 Полски път 398 24,315 0,940 18,80
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 73088 73.88 Полски път 280 23,523 0,905 18,10
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 82055 82.55 Полски път 138 55,615 0,893 17,86
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 16066 16.66 Полски път 30 30,842 0,881 17,62
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 17090 17.90 Полски път 294 75,969 0,820 16,40
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 62081 62.81 Полски път 312 23,450 0,806 16,12
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 132100 132.100 Полски път 420 72,395 0,805 16,10
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 84116 84.116 Полски път 29 32,386 0,770 15,40
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 98092 98.92 Полски път 168 13,829 0,744 14,88
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 33132 33.132 Полски път 385 24,392 0,735 14,70
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 74054 74.54 Полски път 318 29,393 0,679 13,58
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 98096 98.96 Полски път 23 35,011 0,676 13,52
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 34218 34.218 Полски път 424 46,574 0,665 13,30
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 73087 73.87 Полски път 342 11,756 0,642 12,84
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 79072 79.72 Полски път 319 13,938 0,630 12,60
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 84068 84.68 Полски път 269 11,957 0,625 12,50
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 26156 26.156 Полски път 370 13,263 0,618 12,36
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 82041 82.41 Полски път 138 55,615 0,607 12,14
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 80065 80.65 Полски път 399 42,618 0,592 11,84
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 132099 132.99 Полски път 420 72,395 0,574 11,48
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 74055 74.55 Полски път 318 29,393 0,539 10,78
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 80005 80.5 Полски път 137 76,692 0,532 10,64
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 62078 62.78 Полски път 9 18,838 0,525 10,50
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 34219 34.219 Полски път 66 18,072 0,505 10,10
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 8065 8.65 Полски път 303 9,057 0,504 10,08
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 94071 94.71 Полски път 34 39,357 0,499 9,98
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 81118 81.118 Полски път 138 55,615 0,464 9,28
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 98094 98.94 Полски път 286 6,962 0,462 9,24
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 54060 54.60 Полски път 130 92,251 0,458 9,16
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 98095 98.95 Полски път 23 35,011 0,450 9,00
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 36132 36.132 Полски път 4 138,894 0,435 8,70
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 26119 26.119 Полски път 423 11,402 0,430 8,60
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 86038 86.38 Полски път 276 4,904 0,428 8,56
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 132098 132.98 Полски път 420 72,395 0,423 8,46
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 84116 84.116 Полски път 269 11,957 0,421 8,42
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 66096 66.96 Полски път 345 3,209 0,389 7,78
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 17089 17.89 Полски път 296 1,396 0,380 7,60
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 54059 54.59 Полски път 304 29,128 0,371 7,42
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 33133 33.133 Полски път 385 24,392 0,363 7,26
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 75045 75.45 Полски път 152 21,272 0,351 7,02
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 62081 62.81 Полски път 9 18,838 0,350 7,00
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 26093 26.93 Полски път 370 13,263 0,348 6,96
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 44058 44.58 Полски път 299 3,760 0,344 6,88
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 32072 32.72 Полски път 389 2,700 0,344 6,88
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 74210 74.210 Полски път 318 29,393 0,343 6,86
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 14160 14.160 Полски път 30 30,842 0,333 6,66
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 80117 80.117 Полски път 137 76,692 0,331 6,62
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 62075 62.75 Полски път 312 23,450 0,322 6,44
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 28229 28.229 Полски път 377 10,789 0,314 6,28
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 18041 18.41 Полски път 48 21,671 0,312 6,24
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 34218 34.218 Полски път 391 5,508 0,309 6,18
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 37044 37.44 Полски път 424 46,574 0,300 6,00
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 54060 54.60 Полски път 304 29,128 0,283 5,66
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 81118 81.118 Полски път 399 42,618 0,275 5,50
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 37042 37.42 Полски път 424 46,574 0,270 5,40
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 32072 32.72 Полски път 386 8,567 0,269 5,38
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 19284 19.284 Полски път 40 4,368 0,263 5,26
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 27059 27.59 Полски път 423 11,402 0,259 5,18
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 132097 132.97 Полски път 420 72,395 0,258 5,16
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 37043 37.43 Полски път 424 46,574 0,247 4,94
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 17089 17.89 Полски път 178 55,702 0,239 4,78
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 98097 98.97 Полски път 24 18,941 0,233 4,66
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 62076 62.76 Полски път 312 23,450 0,228 4,56
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 43045 43.45 Полски път 252 4,728 0,217 4,34
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 98094 98.94 Полски път 169 6,712 0,211 4,22
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 79072 79.72 Полски път 231 2,077 0,211 4,22
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 88017 88.17 Полски път 277 2,871 0,210 4,20
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 53220 53.220 Полски път 71 21,079 0,204 4,08
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 34182 34.182 Полски път 66 18,072 0,198 3,96
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 17156 17.156 Полски път 178 55,702 0,197 3,94
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 35044 35.44 Полски път 5 9,761 0,192 3,84
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 81068 81.68 Полски път 399 42,618 0,191 3,82
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 147005 147.5 Полски път 296 1,396 0,191 3,82
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 26153 26.153 Полски път 60 50,580 0,190 3,80
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 62076 62.76 Полски път 311 2,894 0,185 3,70
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 26093 26.93 Полски път 60 50,580 0,177 3,54
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 69105 69.105 Полски път 342 11,756 0,172 3,44
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 1240 1.240 Полски път 244 4,643 0,159 3,18
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 35174 35.174 Полски път 5 9,761 0,158 3,16
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 62213 62.213 Полски път 308 30,002 0,150 3,00
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 52011 52.11 Полски път 71 21,079 0,146 2,92
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 22049 22.49 Полски път 194 2,261 0,146 2,92
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 32071 32.71 Полски път 65 10,924 0,139 2,78
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 33134 33.134 Полски път 385 24,392 0,137 2,74
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 26148 26.148 Полски път 60 50,580 0,132 2,64
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 73086 73.86 Полски път 342 11,756 0,123 2,46
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 45118 45.118 Полски път 299 3,760 0,116 2,32
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 16276 16.276 Полски път 30 30,842 0,107 2,14
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 79066 79.66 Полски път 231 2,077 0,102 2,04
АГРОВИТАЛ ПАРТНЪРС ООД 86038 86.38 Полски път 277 2,871 0,100 2,00
ОБЩО за ползвателя 56.722 1134.44
АНГЕЛИНА ЛЮБЕНОВА ЙОРДАНОВА 132096 132.96 Полски път 404 203,600 1,075 21,50
АНГЕЛИНА ЛЮБЕНОВА ЙОРДАНОВА 132098 132.98 Полски път 404 203,600 1,027 20,54
АНГЕЛИНА ЛЮБЕНОВА ЙОРДАНОВА 132097 132.97 Полски път 404 203,600 1,017 20,34
АНГЕЛИНА ЛЮБЕНОВА ЙОРДАНОВА 75209 75.209 Полски път 153 15,243 0,359 7,18
АНГЕЛИНА ЛЮБЕНОВА ЙОРДАНОВА 132097 132.97 Полски път 7 10,581 0,183 3,66
АНГЕЛИНА ЛЮБЕНОВА ЙОРДАНОВА 73207 73.207 Полски път 153 15,243 0,178 3,56
ОБЩО за ползвателя 3.839 76.78
ВАСИЛ СЕРГЕЕВ ЦВЕТАНОВ 6101 6.101 Полски път 105 12,925 0,533 10,66
ВАСИЛ СЕРГЕЕВ ЦВЕТАНОВ 56214 56.214 Полски път 306 3,344 0,455 9,10
ВАСИЛ СЕРГЕЕВ ЦВЕТАНОВ 6101 6.101 Полски път 107 5,960 0,408 8,16
ВАСИЛ СЕРГЕЕВ ЦВЕТАНОВ 62213 62.213 Полски път 306 3,344 0,249 4,98
ВАСИЛ СЕРГЕЕВ ЦВЕТАНОВ 36065 36.65 Полски път 19 2,542 0,238 4,76
ВАСИЛ СЕРГЕЕВ ЦВЕТАНОВ 36067 36.67 Полски път 366 7,879 0,209 4,18
ОБЩО за ползвателя 2.092 41.84
ЕТ "ДАМЯН АСЕНОВ" 84069 84.69 Полски път 139 26,952 0,785 15,70
ЕТ "ДАМЯН АСЕНОВ" 84070 84.70 Полски път 139 26,952 0,447 8,94
ЕТ "ДАМЯН АСЕНОВ" 92029 92.29 Полски път 128 2,634 0,152 3,04
ЕТ "ДАМЯН АСЕНОВ" 28273 28.273 Полски път 203 3,772 0,101 2,02
ОБЩО за ползвателя 1.485 29.70
ЕТ"БИСЕР МАНЧЕВ" 81072 81.72 Полски път 265 36,815 0,681 13,62
ЕТ"БИСЕР МАНЧЕВ" 81073 81.73 Полски път 265 36,815 0,204 4,08
ОБЩО за ползвателя 0.885 17.70
ЗДРАВКА ПАВЛОВА ЛЕПОЕВА 94182 94.182 Полски път 28 71,257 1,137 22,74
ЗДРАВКА ПАВЛОВА ЛЕПОЕВА 94075 94.75 Полски път 28 71,257 0,433 8,66
ЗДРАВКА ПАВЛОВА ЛЕПОЕВА 23053 23.53 Полски път 195 5,517 0,408 8,16
ЗДРАВКА ПАВЛОВА ЛЕПОЕВА 45124 45.124 Полски път 121 5,338 0,407 8,14
ЗДРАВКА ПАВЛОВА ЛЕПОЕВА 94074 94.74 Полски път 28 71,257 0,383 7,66
ЗДРАВКА ПАВЛОВА ЛЕПОЕВА 41024 41.24 Полски път 119 4,883 0,349 6,98
ЗДРАВКА ПАВЛОВА ЛЕПОЕВА 69070 69.70 Полски път 147 59,400 0,345 6,90
ЗДРАВКА ПАВЛОВА ЛЕПОЕВА 88015 88.15 Полски път 332 5,129 0,343 6,86
ЗДРАВКА ПАВЛОВА ЛЕПОЕВА 36097 36.97 Полски път 364 5,229 0,274 5,48
ЗДРАВКА ПАВЛОВА ЛЕПОЕВА 69104 69.104 Полски път 147 59,400 0,211 4,22
ОБЩО за ползвателя 4.290 85.80
ЗИГОЙСТ-ЕООД-ЗДРАВКА ЛЕПОЕВА 66080 66.80 Полски път 160 57,584 0,825 16,50
ЗИГОЙСТ-ЕООД-ЗДРАВКА ЛЕПОЕВА 66100 66.100 Полски път 160 57,584 0,631 12,62
ОБЩО за ползвателя 1.456 29.12
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 86037 86.37 Полски път 145 22,281 1,560 31,20
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 26149 26.149 Полски път 371 21,702 1,213 24,26
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 95063 95.63 Полски път 14 36,444 1,158 23,16
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 32088 32.88 Полски път 387 8,868 1,000 20,00
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 66100 66.100 Полски път 343 40,176 0,986 19,72
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 95088 95.88 Полски път 14 36,444 0,926 18,52
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 33133 33.133 Полски път 63 62,583 0,777 15,54
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 14160 14.160 Полски път 344 36,067 0,711 14,22
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 16276 16.276 Полски път 344 36,067 0,641 12,82
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 33132 33.132 Полски път 63 62,583 0,622 12,44
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 74056 74.56 Полски път 322 9,052 0,593 11,86
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 95089 95.89 Полски път 14 36,444 0,585 11,70
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 14073 14.73 Полски път 218 22,470 0,575 11,50
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 16065 16.65 Полски път 344 36,067 0,571 11,42
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 92028 92.28 Полски път 125 16,719 0,570 11,40
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 89189 89.189 Полски път 20 14,411 0,512 10,24
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 21058 21.58 Полски път 2 14,796 0,500 10,00
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 66096 66.96 Полски път 343 40,176 0,489 9,78
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 26093 26.93 Полски път 371 21,702 0,456 9,12
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 17090 17.90 Полски път 344 36,067 0,452 9,04
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 83077 83.77 Полски път 331 22,543 0,445 8,90
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 36065 36.65 Полски път 425 6,818 0,361 7,22
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 26156 26.156 Полски път 209 5,125 0,359 7,18
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 26119 26.119 Полски път 402 14,676 0,352 7,04
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 86038 86.38 Полски път 145 22,281 0,339 6,78
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 41025 41.25 Полски път 118 12,575 0,322 6,44
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 48280 48.280 Полски път 69 3,713 0,304 6,08
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 14073 14.73 Полски път 381 12,199 0,293 5,86
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 34179 34.179 Полски път 216 61,443 0,271 5,42
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 79068 79.68 Полски път 322 9,052 0,262 5,24
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 28226 28.226 Полски път 57 11,641 0,243 4,86
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 28272 28.272 Полски път 387 8,868 0,227 4,54
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 28229 28.229 Полски път 56 19,184 0,209 4,18
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 73207 73.207 Полски път 281 15,997 0,191 3,82
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 91062 91.62 Полски път 170 7,163 0,187 3,74
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 73085 73.85 Полски път 282 12,905 0,171 3,42
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 24075 24.75 Полски път 249 5,319 0,170 3,40
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 98094 98.94 Полски път 411 5,727 0,154 3,08
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 32071 32.71 Полски път 387 8,868 0,141 2,82
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 48034 48.34 Полски път 69 3,713 0,137 2,74
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 19066 19.66 Полски път 42 16,291 0,131 2,62
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 14074 14.74 Полски път 292 4,127 0,128 2,56
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 16063 16.63 Полски път 344 36,067 0,119 2,38
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 39035 39.35 Полски път 16 1,890 0,118 2,36
ИРЕНА СИМЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА-НАКОВА 26151 26.151 Полски път 371 21,702 0,109 2,18
ОБЩО за ползвателя 20.640 412.80
КИРИЛ ГРИГОРОВ КИРИЛОВ 81073 81.73 Полски път 326 96,086 3,142 62,84
КИРИЛ ГРИГОРОВ КИРИЛОВ 81065 81.65 Полски път 326 96,086 2,333 46,66
КИРИЛ ГРИГОРОВ КИРИЛОВ 36065 36.65 Полски път 365 38,059 2,004 40,08
КИРИЛ ГРИГОРОВ КИРИЛОВ 87207 87.207 Полски път 142 24,729 1,054 21,08
КИРИЛ ГРИГОРОВ КИРИЛОВ 60212 60.212 Полски път 8 21,031 0,979 19,58
КИРИЛ ГРИГОРОВ КИРИЛОВ 38009 38.9 Полски път 365 38,059 0,820 16,40
КИРИЛ ГРИГОРОВ КИРИЛОВ 81069 81.69 Полски път 326 96,086 0,609 12,18
КИРИЛ ГРИГОРОВ КИРИЛОВ 62213 62.213 Полски път 8 21,031 0,498 9,96
КИРИЛ ГРИГОРОВ КИРИЛОВ 21057 21.57 Полски път 400 8,696 0,394 7,88
КИРИЛ ГРИГОРОВ КИРИЛОВ 81066 81.66 Полски път 326 96,086 0,383 7,66
КИРИЛ ГРИГОРОВ КИРИЛОВ 60046 60.46 Полски път 8 21,031 0,361 7,22
КИРИЛ ГРИГОРОВ КИРИЛОВ 81118 81.118 Полски път 326 96,086 0,343 6,86
КИРИЛ ГРИГОРОВ КИРИЛОВ 21055 21.55 Полски път 400 8,696 0,305 6,10
КИРИЛ ГРИГОРОВ КИРИЛОВ 81067 81.67 Полски път 326 96,086 0,227 4,54
КИРИЛ ГРИГОРОВ КИРИЛОВ 91062 91.62 Полски път 27 1,477 0,215 4,30
КИРИЛ ГРИГОРОВ КИРИЛОВ 81068 81.68 Полски път 326 96,086 0,171 3,42
КИРИЛ ГРИГОРОВ КИРИЛОВ 81066 81.66 Полски път 266 2,014 0,131 2,62
КИРИЛ ГРИГОРОВ КИРИЛОВ 80065 80.65 Полски път 326 96,086 0,131 2,62
КИРИЛ ГРИГОРОВ КИРИЛОВ 69071 69.71 Полски път 150 14,055 0,100 2,00
ОБЩО за ползвателя 14.200 284.00
МАЛЕНКО МИХАЙЛОВ СИМОВ 80117 80.117 Полски път 395 13,780 1,125 22,50
МАЛЕНКО МИХАЙЛОВ СИМОВ 56062 56.62 Полски път 33 44,045 1,006 20,12
МАЛЕНКО МИХАЙЛОВ СИМОВ 74057 74.57 Полски път 317 27,488 0,857 17,14
МАЛЕНКО МИХАЙЛОВ СИМОВ 85022 85.22 Полски път 268 17,250 0,772 15,44
МАЛЕНКО МИХАЙЛОВ СИМОВ 15238 15.238 Полски път 295 18,399 0,702 14,04
МАЛЕНКО МИХАЙЛОВ СИМОВ 78124 78.124 Полски път 395 13,780 0,544 10,88
МАЛЕНКО МИХАЙЛОВ СИМОВ 88064 88.64 Полски път 141 14,067 0,431 8,62
МАЛЕНКО МИХАЙЛОВ СИМОВ 85115 85.115 Полски път 330 6,216 0,417 8,34
МАЛЕНКО МИХАЙЛОВ СИМОВ 56065 56.65 Полски път 33 44,045 0,310 6,20
МАЛЕНКО МИХАЙЛОВ СИМОВ 56214 56.214 Полски път 307 1,493 0,295 5,90
МАЛЕНКО МИХАЙЛОВ СИМОВ 14160 14.160 Полски път 295 18,399 0,281 5,62
МАЛЕНКО МИХАЙЛОВ СИМОВ 74056 74.56 Полски път 317 27,488 0,277 5,54
МАЛЕНКО МИХАЙЛОВ СИМОВ 61031 61.31 Полски път 314 5,311 0,239 4,78
МАЛЕНКО МИХАЙЛОВ СИМОВ 91062 91.62 Полски път 337 4,178 0,178 3,56
МАЛЕНКО МИХАЙЛОВ СИМОВ 62081 62.81 Полски път 310 2,477 0,170 3,40
МАЛЕНКО МИХАЙЛОВ СИМОВ 51022 51.22 Полски път 260 5,636 0,159 3,18
ОБЩО за ползвателя 7.763 156.26
ПАВЕЛ ВИДЕНОВ ПАВЛОВ 7113 7.113 Полски път 62 3,737 0,310 6,20
ПАВЕЛ ВИДЕНОВ ПАВЛОВ 99080 99.80 Полски път 297 5,147 0,149 2,98
ПАВЕЛ ВИДЕНОВ ПАВЛОВ 26095 26.95 Полски път 62 3,737 0,103 2,06
ОБЩО за ползвателя 0.562 11.24
ПЕТЪР МИХАЙЛОВ ВАНГЕЛОВ 15238 15.238 Полски път 95 7,441 0,280 5,60
ОБЩО за ползвателя 0.280 5.60
СТЕФАН ГЕНАДИЕВ ЛЕПОЕВ 99295 99.295 Полски път 115 97,211 1,315 26,30
СТЕФАН ГЕНАДИЕВ ЛЕПОЕВ 99081 99.81 Полски път 115 97,211 0,713 14,26
СТЕФАН ГЕНАДИЕВ ЛЕПОЕВ 99075 99.75 Полски път 115 97,211 0,367 7,34
СТЕФАН ГЕНАДИЕВ ЛЕПОЕВ 40135 40.135 Полски път 133 7,828 0,352 7,04
СТЕФАН ГЕНАДИЕВ ЛЕПОЕВ 99291 99.291 Полски път 360 12,316 0,301 6,02
СТЕФАН ГЕНАДИЕВ ЛЕПОЕВ 62213 62.213 Полски път 315 0,992 0,294 5,88
СТЕФАН ГЕНАДИЕВ ЛЕПОЕВ 34183 34.183 Полски път 133 7,828 0,260 5,20
СТЕФАН ГЕНАДИЕВ ЛЕПОЕВ 81068 81.68 Полски път 349 11,408 0,120 2,40
СТЕФАН ГЕНАДИЕВ ЛЕПОЕВ 99080 99.80 Полски път 360 12,316 0,119 2,38
СТЕФАН ГЕНАДИЕВ ЛЕПОЕВ 99077 99.77 Полски път 115 97,211 0,117 2,34
ОБЩО за ползвателя 3.958 79.16
ФИЛИП АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ 34222 34.222 Полски път 388 9,557 0,149 2,98
ФИЛИП АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ 102065 102.65 Полски път 99 6,950 0,132 2,64
ФИЛИП АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ 102061 102.61 Полски път 362 3,861 0,102 2,04
ОБЩО за ползвателя 0.383 7.66
ЦВЕТОМИР СЕРГЕЕВ ЦВЕТАНОВ 88015 88.15 Полски път 140 18,243 0,409 8,18
ЦВЕТОМИР СЕРГЕЕВ ЦВЕТАНОВ 88067 88.67 Полски път 140 18,243 0,405 8,10
ЦВЕТОМИР СЕРГЕЕВ ЦВЕТАНОВ 15238 15.238 Полски път 13 3,922 0,341 6,82
ОБЩО за ползвателя 1.155 23.10

ІІІ. Ползвателите на имотите полски пътища са длъжни да заплатят определената наемна цена преди сключване на договора за наем в едномесечен срок от издаване на настоящата заповед по сметка на община Сливница :

IBAN: BG65 UNCR 9660 8497 6554 10
BIC:UNCRBGSF
Код за вид плащане 44 42 00 (наем земя)
УниКредит Булбанк

ІV. Ползвателите, на които се предоставят полските пътища, са длъжни да осигуряват достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2018/2019 г.

V. Копие от настоящата Заповед да се окачи на видно място в административната сграда на община Сливница, в кметствата, да се публикува на интернет страницата на община Сливница, съг. чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Заповедта може да бъде обжалвана пред Административен съд - Софийска област по реда на Административно-процесуалният кодекс в 14-дневен срок от обявяването, като обжалването не спира изпълнението й.

/П/
РАДОСТИН ЯЛЪМОВ
Зам.Кмет на община Сливница
И.Д.Кмет на община Сливница
съгласно заповед № 66-00-59/11.02.2019 г.


Прикачени файлове: