Skip to main content

Съобщение до представителя на „ФРИГО ХМ“ АД

Съобщение до представителя на „ФРИГО ХМ“ АД, ЕИК 832065462

 

Уведомявам Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явите в сградата на Общинска администрация- гр. Сливница, пл. „Съединение“ № 1, стая 107, ет. 1, Отдел „Местни данъци и такси“, за връчване на АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО ДЕКЛАРАЦИЯ № 2285 - 1 / 14.02.2019 г.

 

гр.Сливница

26.02.2019 г.                                                                      Дениза Петкова Павлова

 

 

Прикачен файлРазмер
Съобщение за връчване.32.5.допк.docx13.55 KB