Skip to main content

Читалище "Светлина-1919" - с. Алдомировци

       Народно читалище „Светлина 1919”, с. Алдомировци е създадено през далечната 1919 година. Стремежът е  да се запази и да се изгради в подрастващите ясно национално самосъзнание и принадлежност, като същевременно изпълнява ролята на  духовен център за разпространение на знания и информация, чрез съхраняване на ценностите на традиционното изкуство и култура.

     Основна дейност за читалището е библиотечно-информационната дейност. Библиотеката е разположена на площ от 120 квадратни метра и разполага с читалня, в която е разположено новото ИКТ оборудване   по Програма „Глобaлни библиотеки – България”, отдел за деца и юноши, отдел за възрастни и книгохранилище. Читалищната библиотека разполага с богат книжен фонд от всички отрасли на човешкото знание – 19 779 библиотечни единици.

       Другата основна дейност за нашето читалище е художествено-творческата дейност. Към читалището функционират няколко самодейни състава. Женска фолклорна група  „Деница”, Фолклорен танцов състав „Мелдия”, Детски танцов състав, Детска вокална група и Група за модерни  и мажоретни танци. Самодейците от съставите участват в много национални и международни фестивали и печелят престижни награди.

       Търсят се и се създават нови форми на обучение в читалището, съобразени с изискванията и нуждите на жителите на село Алдомировци- курс по рисуване, курс по английски език и др.

       От тази година НЧ „Светлина1919” постави началото на нова традиция- издаване на вестник със статии и снимков материал подготвен от ученици, самодейци и служители на читалището.

      Читалището ежегодно търси нови възможности за финансиране, а именно кандидатства и печели проекти за ремонт, художествено-творческа дейност и попълване на библиотечния фонд.

Официален уебсайт: http://svetlina-1919.slivnitsa.com

 

За контакти:

2222 с. Алдомировци

общ. Сливница

тел. 07177/21-72

Ралица Попова - Председател

Виолина Ангелова - Секретар

e-mail: nch_svetlina@abv.bg    

 

                          

 

 

 

 

 

                 

                                                      

 

 

 

Етнографска сбрка - 

с. Алдомировци