Skip to main content

„Атракцион за отдих и развлечение на посетители в с. Братушково”

10.07.2013

Проект „Атракцион за отдих и развлечение на посетители в с. Братушково” по договор за предоставяне на БФП № 23/313/00112 от дата 10.05.2013 г. сключен между община Сливница и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция .
Стойност на проекта: 372 914,49 лв без ДДС


Прикачени файлове: