Skip to main content

“Създаване и развитие на социалната инфраструктура”

10.07.2013

Проект “Създаване и развитие на социалната инфраструктура” по програма за Трансгранично сътрудничество България-Сърбия с Договор за БФП № РД-02-29-356/20.10.2011 г.
Стойност на проекта: 583 803,35 евро с ДДС


Прикачени файлове: