Skip to main content

„Почистване, възстановяване и затревяване на увредени зелени площи в централната градска част”

10.07.2013

Проект от Национална Кампания „Чиста околна среда – 2013 г” на тема „Обичам природата – и аз участвам” с наименование: „Почистване, възстановяване и затревяване на увредени зелени площи в централната градска част” по договор за предоставяне на БФП № 9123/14.05.2013 г
Стойност на проекта: 10 000,00 лв.


Прикачени файлове: