Skip to main content

Правилник за работата на ОбС-Сливница 2015-2019

Правилникът за работа на Общински съвет - Сливница за мандат 2015-2019 г. може да бъде свален оттук: ПРАВИЛНИК