Skip to main content

Методически указания и приложения

Уважаеми съграждани!

 

Стартира Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Допустими дейности по програмата са:

 

-подмяна на дограма и топлоизолация;

 

-ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната им ефективност;

 

-реконструкция на вертикална система за отопление в хоризонтална с осигуряване на индивидуално отчитане на разход на топлина за всеки обект при наличие на възможност в сградата;

 

-ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;

 

-мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите.

 

Изпълнението на горепосочените дейности е 100% БЕЗПЛАТНО за гражданите, като целия процес по администриране на същите се поема от общината, която се задължава да оказва пълно юридическо и фактическо съдействие на етажните собствености също безплатно.

 

Като първа стъпка към кандидатстване е необходимо допустимите сгради да създадат сдружение на собствениците, съгласно указанията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Закона за управление на етажната собственост. Създаването на сдружение се налага за да има юридически годна страна, която да сключи договор с община Сливница, каквато възможност липсва при общо събрание на собствениците. Създаването на сдружения по никакъв начин не засяга движимото или недвижимото имущество на членовете му.

 

Следва да се има предвид, че финансовите ресурси са органичени, малките и големите общини, като София, Варна, Пловдив и Бургас се състезават на равни начала и миродавен е принципът първи по време първи по право т.е. колкото по-бързо се учредят сдруженията, се подадат заявление за интерес и се сключат договорите за финансиране толкова по-сигурно е и осигуряването на  финансирането.

 

АПЕЛИРАМЕ гражданите да проявят активност в тази насока и във възможно най-кратки срокове да изпратят съответните управители на сградите или входовете в общината за организиране на работна среща и даване на разяснения, в случай, че такива са необходими.

 

Управителят на първото успешно регистрирано сдружение ще получи своето място на страниците на „Сливнишки вестник”. 

 

През 2015 година допустими за кандидатстване са следните сгради:


-сградите, находящи се на адреси: улица "Максим Горки", с номера 2,4,6,8,10,12 и 14.

 

През 2016 година ще са допустими за кандидатстване следните сгради, находящи се на адреси:

 

Панайот Волов

8

Иван Вазов

23

Юрий Гагарин

18

Хаджи Димитър

20

Ангел Кънчев

4

Ангел Кънчев

2

Любен Каравелов

2

Патриарх Евтимий

7

Патриарх Евтимий

14

Цар Калоян

1

Цар Калоян

3

Христо Ботев

19

Христо Ботев

7

Васил Левски

5

Вишая

2

Паисий Хилендарски

45

Паисий Хилендарски

70

Паисий Хилендарски

68

Паисий Хилендарски

40

Паисий Хилендарски

38

К.Величков

2

Паисий Хилендарски

33

 

В настоящата секция може да следите за напредъка по програмата на територията на община Сливница както и за новини по темата на национално ниво.

 

За контакти и въпроси  - тел./факс 072742354, емайл: r.yalamov@slivnitsa.bg 


 

Напредък по НПЕЕМЖС на територията на община Сливница

 

 

 

ТАБЛИЦА - СВАЛЯНЕ


********


Методическите указания и всички приложения към тях могат да бъдат свалени оттук: Методически указания и приложения

  

Спомагателни документи и информационни материали: 


- Разяснителна брошура 

 

- Презентация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 

- Закон за управление на етажната собственост 

 

- Наредба за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

 

Информация за кампанията може да намерите и на следния линк: http://mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117ВАЖНО: Уважаеми съграждани, можете да задавате всички свои въпроси по кампанията във форума на страницата по-долу. Ние своевременно ще ви отговорим!