Skip to main content

Секретар

 

Секретар:

Ани Иванова Иванова

 

Родена на: 13.09.1967 год.

 

Образование:

- магистър "Бизнес администрация”-специалност стопанско управление;

- магистър по "Комуникационни техники и технологии";

- магистър по "Информационни технологии";

- бакалавър по "Съобщителна техника".

 

Работила като:

- Заместник кмет на гр. Банкя; 

- Ръководител в БТК;

- Управителен директор във фирма за дизайн;

- Старши експерт инженерна инфраструктура.

 

Семейна с две деца.