Skip to main content

Услуги

 
 

 

 

Наименование на услугата

Срок

Цена

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот .

14 дни

5.00 лв.

Необходими документи:
Заявление
формуляр по образец

3 дни

10.00 лв.

Приемане и обработка на декларации по чл. 61, б. Н от ЗМДТ за облагане с патентен данък.

7 дни

безплатно

Необходими документи:
Декларация по чл. 61, б. Н от ЗМДТ за облагане с патентен данък.
формуляр по образец

 

 

Издаване на удостоверение за данък наследство.

14 дни

2.00 лв.

Необходими документи:
Искане
формуляр по образец: doc

3 дни

4.00 лв.

Издаване на удостоверение за данъчна оценка за незавършено строителство.

14 дни

5.00 лв.

Необходими документи:
Заявление
формуляр по образец

3 дни

10.00 лв.

Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху превозните средства, съгласно чл.49, ал3 от ЗМДТ.

7 дни

2.00 лв.

Необходими документи:

1.Декларация по чл.54 от ЗМДТ.
формуляр по образец

формуляр по образец

3 дни

4.00 лв.

Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината, съгласно чл. 14 от ЗМДТ.

14 дни

безплатно

Необходими документи:
1.Декларация по чл. 14 от ЗМДТ. 2.Копие от документа за собственост.
формуляр по образец

 

 

Приемане и обработване на декларация за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50% до 100%, съгласно чл.25, ал.2 от ЗМДТ.

14 дни

безплатно

Необходими документи:
Копие от експертно решение.
формуляр по образец

 

 

Издаване на удостоверение за платен данък върху превозните средства.

7 дни

безплатно

Необходими документи: 

Искане
формуляр по образец

 

 

Приемане и обработване на декларации за освобождаване на такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обзавеждане на битови отпадъци.

14 дни

безплатно

Необходими документи:
Искане-Декларация
формуляр по образец

 

 

Приемане и обработване на декларации за определяне на такса смет, според количеството на битовите отпадъци.

14 дни

безплатно

Необходими документи:
Декларация
формуляр по образец

 

 

Издаване на удостоверение за декларирани данни /движимо и недвижимо имущество/.

7 дни

2.00 лв.

Необходими документи:
Искане
формуляр по образец

3 дни

4.00 лв.

Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци.

7 дни

2.00 лв.

Необходими документи:
Искане
формуляр по образец

3 дни

4.00 лв.

Издаване на удостоверение за платен данък върху наследствата.

7 дни

2.00 лв.

Необходими документи:
Искане
формуляр по образец

3 дни

4.00 лв.

Издаване на дубликат от подадени данъчни декларации.

7 дни

2.00 лв.

Необходими документи:
Искане
формуляр по образец

3 дни

4.00 лв.

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ чл.87, ал.6 от ДОПК.

7 дни

5.00 лв.

Необходими документи:
Искане
формуляр по образец

3 дни

10.00 лв.

Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата, съгласно чл.32 от ЗМДТ.

14 дни

безплатно

Необходими документи:
1.Декларация по чл.32 от ЗМДТ.
формуляр по образец