Skip to main content

Новини

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

16.01.2019

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
ОБЩИНА СЛИВНИЦА, ЕИК: 000776517
Гр. Сливница, пл. „Съединение“ № 1
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Основен ремонт на сградата на Медицински център, гр. Сливница, ул. „Тодор Каблешков“ № 6 (УПИ V, кв. 24).

Покана за участие в публичното обсъждане на проект на Бюджет за 2019 година на община Сливница

28.12.2018

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, община Сливница организира публично обсъждане на проект на бюджет 2019г.
Обсъждането ще се проведе на 08 януари 2019 г. (вторник) от 14.00 часа в Заседателната зала на община Сливница, I етаж, пл.“Съединение“ № 1.

Община Сливница обявява конкурс за най–красива коледна украса

30.11.2018

Вие имате коледно въображение и желаете да зарадвате вашите партньори и приятели с коледна атмосфера? Община Сливница ви дава възможност да се включите в конкурса за най–красива коледна украса.

Обява до заинтересованите лица и общественост

30.11.2018

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ТОП ЕКО ПЕЛЕТ ООД

гр. Сливница, ул.”Хан Крум” №4

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„Преустройство на съществуваща производствена и складова база за сухи строителни смеси и безвредно производство в цех за производство на пелети складова база за съхранение”

Покана до кандидати в процедура за избор на финансова/кредитна институция

28.11.2018

ПОКАНА изх.№08-01-25/27.11.2018 г. ДО КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА/КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ

Уважаеми дами и господа
Община Сливница Ви кани да подадете оферти в процедура за избор на кредитна институция за предоставяне на кредит за финансиране на дългосрочен общински дълг.

Обява до заинтересованите лица и общественост

23.11.2018

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
ОБЩИНА СЛИВНИЦА
Гр. Сливница, пл. „Съединение“ № 1
ЕИК:000776517
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на Спортен комплекс – закрит басейн в УПИ IX, кв. 24, гр. Сливница“
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

Последни проекти

Проект: „Създаване и развитие на социалната инфраструктура” по договор № РД-02-29-359/20.10.2011 г. по програма за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия

28.02.2017

Проект: „Създаване и развитие на социалната инфраструктура” по договор № РД-02-29-359/20.10.2011 г. по програма за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия.

This project was supported by European union under the Bulgarian – Serbia IPA Cross-border Programme CCI Number 2007 CB16IPO006