Skip to main content

Новини

Проект на Наредба №24 за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Община Сливница и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В

18.05.2018

Уважаеми съграждани,

 

В изпълнение на изискванията на чл. 26, ал.2 и 3 от Закона за нормативните актове, ви предоставяме ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №24 за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Община Сливница и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В.

 

Проведен семинар: „Сливница – град в Европа без граници. Състояние на Европейския съюз в момента и поглед към неговото бъдеще“

17.05.2018

С цел популяризиране на Българското председателство на Съвета на ЕС община Сливница организира и проведе семинар на тема: „Сливница – град в Европа без граници. Състояние на Европейския съюз в момента и поглед към неговото бъдеще“.
Лектор на семинара беше г-жа Екатерина Стоянова, която направи впечатляваща презентация за Европейския съюз.

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

10.05.2018

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
АПЕКС ПЛАНТ“ ЕООД, гр. Сливница, ул. „Баба Тонка“ № 8
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

Проведен семинар: „Приоритети на българското председателство на Европейския съюз – консенсус, конкурентноспособност и култура“

10.05.2018

С цел популяризиране на Българското председателство на Съвета на ЕС община Сливница съвместно със СЮЗО – клон София организира и проведе семинар на тема: „Приоритети на българското председателство на Европейския съюз – консенсус, конкурентноспособност и култура“.
Лектор на семинара беше г-жа Калина Иванова.

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

08.05.2018

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

От ЕТ КАРБОНИКА ПЛЮС ¬– РАДОСТИНА ПЕТРОВА ,
ЕИК: 202562278, със седалище и адрес на управление: гр.Сливница, ул.Гео Милев № 19,представлявано от управителя и едноличен собственик: Радостина Петрова
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

Предстоящо: IV-ти ФЕСТИВАЛ НА СИРЕНЕТО-СЛИВНИЦА 2018 г.

08.05.2018

Уважаеми граждани и гости на община Сливница, имаме удоволствието да ви поканим на IV-тото издание на традиционния "Фестивал на сиренето", който тази година ще се проведе на 20-ти май, 2018 г., (неделя) в зала „Арена Сливница", при следната програма: